Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Aqua-Clim s.r.o.

IČO: 47198575
Ulica: Kostolná 503
Mesto: Obyce
PSČ: 95195

Webová stránka: