Dni energií na Slovensku 2015

Announcements

27. okt. – A.2. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky, okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
11. nov. 2018 – Leaklog 2.0: čo je nové | stiahnuť.
10. okt. 2018 – SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.
17. feb. 2018Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov. 2017Septembrové vydanie VTS news.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 646 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map
 

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
28.11.2020 examination F gases I, II Štúrovo 1  Available
Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
28.11.2020 training course F gases I, II Štúrovo 1  Available
Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
28.11.2020 training course F gases I, II Štúrovo 25  Available
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku v Štúrove
28.11.2020 examination F gases I, II Štúrovo 25  Available
Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku v Štúrove
30.11.2020 examination F gases I 1  Available
Komisionálne preskúšanie na F plyny kat. I.
30.11.2020 examination Heat pumps Šamorín 6  Full
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
2.12.2020 examination Heat pumps 6  Full
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
4.12.2020 examination F gases Mobile AC Šamorín 2  Full
Test
8.12.2020 examination Heat pumps 2  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
10.12.2020 examination Heat pumps Šamorín 28  Full
Akredit.školenie 3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 10. - 11.12.2020 a 14. - 15. 12. 2020 a skúška 16. 12. 2020 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
16.12.2020 examination Heat pumps Šamorín 7  Available
LEN pre inštalatérov s vypršanou platnosťou Osvedčenia - Aktualizačná skúška na TČ
16.12.2020 examination Heat pumps Šamorín 1  Available
Opakovaná skúška EHPA na Tepelné čerpadlá
21.12.2020 examination Heat pumps 4  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
15.1.2021 examination Heat pumps 0  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
18.1.2021 examination Heat pumps 0  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
25.1.2021 examination Heat pumps 2  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
28.1.2021 training course F gases I, II Šamorín 36  Full
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (28. - 29. 1. a 4. 2. 2021) v Šamoríne
1.2.2021 examination Heat pumps 0  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
3.2.2021 training course RealAlt4Life Šamorín 0  Available
Real alternatives 4 life, praktické školenie 3. - 4. 2. 2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
3.2.2021 examination RealAlt4Life Šamorín 0  Available
Real alternatives 4 life, praktická skúška na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
4.2.2021 examination F gases II Šamorín 11  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
5.2.2021 examination F gases I Šamorín 33  Full
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
8.2.2021 examination Heat pumps 0  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
11.2.2021 examination Heat pumps Šamorín 10  Available
Akredit.školenie 3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 11. - 12.2.2021 a 15. - 16. 2. 2021 a skúška 17. 2. 2021 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
22.2.2021 examination Heat pumps 0  Available
Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.
24.2.2021 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 10  Available
Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
24.2.2021 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 10  Available
Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
25.2.2021 training course F gases I, II Šamorín 36  Full
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (25. - 26. 2. a 5. 3. 2021) v Šamoríne
4.3.2021 training course RealAlt4Life I Šamorín 0  Available
Real alternatives 4 life, praktická skúška 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
4.3.2021 training course RealAlt4Life I Šamorín 0  Available
Real alternatives 4 life, praktické školenie 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
5.3.2021 examination F gases II Šamorín 7  Full
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
6.3.2021 examination F gases I Šamorín 29  Full
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
8.4.2021 examination F gases Šamorín 1  Available
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (8. - 9.4. a 16. 4. 2021) v Šamoríne
15.4.2021 examination RealAlt4Life Šamorín 0  Available
Real alternatives 4 life, praktická skúška 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
15.4.2021 training course RealAlt4Life Šamorín 0  Available
Real alternatives 4 life, praktické školenie 4. - 5.3.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
16.4.2021 examination F gases II Šamorín 0  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
17.4.2021 examination F gases I Šamorín 1  Available
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
10.5.2021 training course VTZ plynové Šamorín 5  Available
Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne