Dni energií na Slovensku 2015

Announcements

4. feb. – Real Alternatives 4 LIFE webinars on 13/02/2019 and 25/02/2019 that will explain how a training provider or employer can benefit from our blended learning approach. Link to www.realalternatives.eu
11. nov. – Leaklog 2.0: čo je nové | stiahnuť.
10. okt. 2018 – SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.
17. feb. 2018Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov. 2017Septembrové vydanie VTS news.
15. júl. 2016 – Novinka: Kurz na prácu s chladivami od roku 2016 ukončený školením a skúškou na kategórie I a II pokračuje aj v roku 2018. Kliknite na žiadosti, F plyny, žiadosť o osvedčenie, vyplňte a vyberte kurz Z. Musíte mať prihlasovacie údaje.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 593 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map
 

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
17.10.2019 training course F gases I, II Šamorín 36  Full
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 303/2008/EU (17., 18., 25. 10. 2019) v Šamoríne
24.10.2019 training course RealAlt4Life Šamorín 0  Available
Školenie REAL Alternatives 4Life - doplnkové pre aktualizáciu podľa Nar. 2015/2067/EÚ na kategóriu I
25.10.2019 examination F gases II Šamorín 6  Full
Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
25.10.2019 examination F gases II Šamorín 0  Available
Aktualizačná skúška na kategóriu II podľa Nar. 2015/2067/EU v Šamoríne ulica Vicenzy 2209/8A
25.10.2019 training course F gases I, II Šamorín 1  Available
Aktualizačné školenie (2 dni) na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A
26.10.2019 examination F gases I Šamorín 1  Available
Aktualizačná skúška na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EU v Šamoríne ulica Vicenzy 2209/8A
26.10.2019 examination F gases I Šamorín 33  Full
Skúška na kategóriu I podľa Nar. 303/2008/EU
30.10.2019 training course VTZ plynové Šamorín 1  Available
Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne
31.10.2019 training course F gases Z Šamorín 6  Full
Základný kurz na prácu s chladivami 6 dní prvý deň sa uskutoční 31. 10. 2019
12.11.2019 training course F gases Z Šamorín 6  Full
Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní) pre firmu PRIMACLIMA
13.11.2019 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 9  Available
Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
13.11.2019 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 9  Available
Školenie na kategóriu I-S, II, MobKlim, autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
15.11.2019 examination F gases SF6 Šamorín 9  Available
SF6 skúška na UK v Bratislave a v Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.
15.11.2019 training course F gases SF6 Šamorín 9  Available
SF6 školenie na UK v Bratislave a v Šamoríne
16.11.2019 examination F gases Mobile AC Štúrovo 0  Available
Skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove
16.11.2019 training course F gases Mobile AC Štúrovo 0  Available
Školenie na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove
16.11.2019 training course F gases I, II Štúrovo 0  Available
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku v Štúrove
16.11.2019 examination F gases I, II Štúrovo 0  Available
Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku 16.11. v Štúrove
3.12.2019 training course Heat pumps Šamorín 6  Full
Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 8.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne
4.12.2019 training course Heat pumps Šamorín 5  Available
Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 8.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne
12.12.2019 examination Heat pumps Šamorín 10  Available
Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 12. - 13.12.2019 a 16. - 17. 12. 2019 a skúška 18. 12. 2019 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
21.1.2020 training course Heat pumps Šamorín 4  Available
Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 08.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne
22.1.2020 training course Heat pumps Šamorín 0  Available
Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 08.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne
23.1.2020 training course F gases I, II Šamorín 19  Available
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 303/2008/EU (23., 24., 31. 1. 2020) v Šamoríne
31.1.2020 examination F gases II Šamorín 3  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
1.2.2020 examination F gases I Šamorín 15  Available
Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A