Dni energií na Slovensku 2015

Announcements

21. feb. – Leaklog 2.1: čo je nové | stiahnuť.
10. okt. 2018 – SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.
17. feb. 2018Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov. 2017Septembrové vydanie VTS news.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 710 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
3.11.2021 examination F gases I - Warehouser 12  Available
PRE FIRMU DTN GROUP: Skúška na kategóriu I-Skladník podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
3.11.2021 training course F gases I - Warehouser 12  Available
PRE FIRMU DTN GROUP: Školenie na kategóriu I-Skladník podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
11.11.2021 training course F gases I, II Šamorín 33  Full
Školenie 11.-12.11. a 18.-19.11.2021 na kategóriu I. a II. podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z.
18.11.2021 examination RealAlt4Life Šamorín 0  Full
Real alternatives 4 life, praktická skúška na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
18.11.2021 training course RealAlt4Life Šamorín 0  Full
Real alternatives 4 life, praktické školenie 18. - 19.11.2021 na prírodné chladivá v Šamoríne, ul. Vicenzy 2209/8A
19.11.2021 examination F gases II Šamorín 1  Available
Aktualizačná skúška na kategóriu II. podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z.
19.11.2021 training course F gases II Šamorín 1  Available
Aktualizačné školenie na kategóriu II. podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z.
19.11.2021 examination F gases II Šamorín 23  Full
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
20.11.2021 examination F gases I Šamorín 22  Full
Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A
30.11.2021 examination F gases SF6 Šamorín 18  Available
SF6 skúška na UK v Bratislave a v Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.
30.11.2021 training course F gases SF6 Šamorín 18  Available
SF6 školenie na UK v Bratislave a v Šamoríne
9.12.2021 training course Heat pumps Šamorín 36  Full
Akredit.školenie 3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá 9. - 10.12.2021 a 13. - 14. 12. 2021 a skúška 15. 12. 2021 podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
15.12.2021 examination Heat pumps Šamorín 0  Available
LEN pre inštalatérov s vypršanou platnosťou Osvedčenia - Aktualizačná skúška na TČ
15.12.2021 examination Heat pumps Šamorín 36  Full
Akredit.skúška 3729 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
11.1.2022 training course F gases Mobile AC 0  Available
PRE FIRMU JAGUAR/LANDROVER: Školenie na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
11.1.2022 examination F gases Mobile AC 0  Available
PRE FIRMU JAGUAR/LANDROVER: Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
27.1.2022 training course F gases II Šamorín 4  Available
Školenie 27.-28.1.2022 a 4.2.2022 na kategóriu II. podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z.
27.1.2022 training course F gases I Šamorín 16  Available
Školenie 27.-28.1.2022 a 3.-5.2.2022 na kategóriu I. podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z.
4.2.2022 examination F gases II Šamorín 6  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A
5.2.2022 examination F gases I Šamorín 25  Available
Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A
8.2.2022 training course VTZ plynové Šamorín 1  Available
Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne
1.3.2022 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim 4  Available
ONLINE: Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
1.3.2022 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim 4  Available
ONLINE: Skúšky na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ