Dni energií na Slovensku 2015

Announcements

21. feb. 2021 – Leaklog 2.1: čo je nové | stiahnuť.
10. okt. 2018 – SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.
17. feb. 2018Nová adresa a telefónne číslo SZ CHKT a CO CHKT.
14. nov. 2017Septembrové vydanie VTS news.
10. apr. 2016 – Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.
12. nov. 2015Učebnice pre členov Zväzu na celoživotné vzdelávanie
13. aug. 2015 – Rodinné a bytové domy sa budú môcť uchádzať o podporu formou príspevku na inštaláciu tepelných čerpadiel vďaka národnému projektu (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam". Viac informácií o výzvach na projekty nájdete na zelenadomacnostiam.sk, siea.sk
12. jan. 2015Sprievodca F‐plynmi – Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU
20. okt. 2009 – CO CHKT v zmysle poverenia č. 43657/2009 MŽP SR s platnosťou od 13. októbra 2009 vykonáva osvedčovanie odborných znalostí a certifikáciu odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

SZ CHKT Forum

Discussions on certification, education, Leaklog and other activities of the SZ CHKT.

Search the website

Search for companies, people or other information

Map of Companies

Show 754 companies from the Slovak and Czech Republic organised by sphere of activity on a map
 
 

Upcoming training courses and examinations

Click a date to see a list of attendees.
Date Kind Type Location Attendees Available
2.6.2022 examination F gases I, II Štúrovo 39  Available
Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
2.6.2022 training course F gases I, II Štúrovo 39  Available
Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
2.6.2022 examination F gases I, II Štúrovo 1  Available
Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
2.6.2022 training course F gases I, II Štúrovo 1  Available
Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku
7.6.2022 training course F gases Z Šamorín 6  Full
Základný kurz na prácu s chladivami 6 dní (prvé dni 7. - 9. 6. 2022 ŠAM, 10. 6. ZM, + dva dni ŠAM)
21.6.2022 training course F gases II Zlaté Moravce 21  Available
Školenie na kategóriu II podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
22.6.2022 examination F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 7  Available
Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
22.6.2022 training course F gases I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 7  Available
Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
22.6.2022 examination F gases II Zlaté Moravce 21  Available
Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach
4.7.2022 examination F gases Mobile AC 20  Full
PRE FIRMU JAGUAR/LANDROVER: Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
4.7.2022 training course F gases Mobile AC 20  Full
PRE FIRMU JAGUAR/LANDROVER: Školenie na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
6.7.2022 examination F gases Mobile AC 20  Full
PRE FIRMU JAGUAR/LANDROVER: Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
6.7.2022 training course F gases Mobile AC 20  Full
PRE FIRMU JAGUAR/LANDROVER: Školenie na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ
7.7.2022 training course F gases I Šamorín 12  Full
Školenie 7.-8.7.2022 a 14.-15.7.2022 na kategóriu I. podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z.
16.7.2022 examination F gases I Šamorín 18  Available
Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A
20.7.2022 examination VTZ plynové Šamorín 4  Available
Školenie a skúšky na VTZ plynové pod vedením OPO Nitra od 7:30 v Šamoríne
7.9.2022 examination Heat pumps Šamorín 1  Available
Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne
8.9.2022 examination Heat pumps Šamorín 34  Full
Akredit.školenie a skúška 3729 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, 8.-9.9. a 12.-13.9 školenie, 14.9. skúška
20.9.2022 training course F gases Z Šamorín 6  Full
Základný kurz na prácu s chladivami 6 dní (20. - 22. 9. 2022 ŠAM, 23. 9. ZM, + dva dni ŠAM)
29.9.2022 training course F gases II Šamorín 5  Available
Školenie 2,5 dňa na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A
29.9.2022 training course F gases I Šamorín 16  Available
Školenie 4 dni na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A
7.10.2022 examination F gases II Šamorín 4  Available
Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A
8.10.2022 examination F gases I Šamorín 17  Available
Skúška na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A
25.11.2022 training course F gases SF6 Šamorín 2  Available
SF6 školeniev Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.
25.11.2022 examination F gases SF6 Šamorín 2  Available
SF6 skúška v Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.
8.12.2022 examination Heat pumps Šamorín 29  Available
Akredit.školenie a skúška 3729 na tepelné čerpadlá podľa zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A, 8.-9.12. a 12.-13.12 školenie, 14.12. skúška