Vyhodnotenie uznesení z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT

13/4/2018, PT, SZ CHKT

Tento obsah je dostupný len pre členov SZ CHKT.

Log in

Username:
Password: