Courses and examinations - HP

Item Price Discount for members
Akreditovaná skúška EHPA na TČ (štátna skúška je bezplatná) 60 € 33 %
Akreditované školenie a skúšky 3279 (4 dni) na tepelné čerpadlá podľa zákona a EHPA 360 € / ks 33 %
Opakovaná skúška EHPA na TČ 30 € / osoba 0 %