Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave

Registračný poplatok

Item Valid for Valid until Price
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Members 5/7/2024 70 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Non-members 5/7/2024 110 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Members 5/8/2024 90 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Non-members 5/8/2024 130 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Members 5/9/2024 110 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Non-members 5/9/2024 150 €
Registračný poplatok manželky, študenta len 10.9. druhý deň konferencie - stravovanie, program Members 5/9/2024 50 €
Registračný poplatok manželky, študenta len 10.9. druhý deň konferencie - stravovanie, program Non-members 5/9/2024 70 €
Registračný poplatok manželky, študenta na celú konferenciu 9.-11.9. - stravovanie, program Members 5/9/2024 90 €
Registračný poplatok manželky, študenta na celú konferenciu 9.-11.9. - stravovanie, program Non-members 5/9/2024 110 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Members 5/7/2024 190 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Non-members 5/7/2024 230 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Members 5/8/2024 210 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Non-members 5/8/2024 250 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Members 5/9/2024 230 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Non-members 5/9/2024 270 €

Účasť na podujatiach

Item Valid for Valid until Price
Spoločenský večer s kultúrnym programom a rautom 10.9.2024 Everyone 20/8/2024 0 €
Technická návšteva laboratórií Strojníckej fakulty 10.9.2024 Everyone 20/8/2024 0 €
Technická návšteva NBS 14.1.2021 Everyone 20/8/2024 0 €

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa cena buď zvýši o 30 € alebo sa účastník vyradí.

Item Valid for Valid until Price
Nie je možná. Everyone 20/8/2024 0 €

Firemné prezentácie

Item Valid for Valid until Price
Firemná prezentácia do 3 minút Members 20/8/2024 250 €
Firemná prezentácia do 3 minút Non-members 20/8/2024 350 €
Inzercia v tlačenom zborníku 180x277 mm v pdf dodaná do 5.7. Members 5/7/2024 100 €
Inzercia v tlačenom zborníku 180x277 mm v pdf dodaná do 5.7. Non-members 5/7/2024 130 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia 180x277mm do 5.7., distribúcia prospektov), vlastný banner Members 5/9/2024 390 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia 180x277mm do 5.7., distribúcia prospektov), vlastný banner Non-members 5/9/2024 450 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Members 20/8/2024 100 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Non-members 20/8/2024 130 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Members 20/8/2024 290 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Non-members 20/8/2024 340 €
Vlastný banner Members 20/8/2024 100 €
Vlastný banner Non-members 20/8/2024 130 €

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa buď zruší ubytovanie, celá registrácia alebo sa cena zvýši o 30 €.

Item Valid for Valid until Price
Nie je možná. Everyone 20/8/2024 0 €