Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave

Registračný poplatok

Položka Platí pre Platí do Cena
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Členov 5.7.2024 70 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Nečlenov 5.7.2024 110 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Členov 5.8.2024 90 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Nečlenov 5.8.2024 130 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Členov 5.9.2024 110 €
Registračný poplatok len na druhý deň konferencie 10.9. vrátane obeda, rautu a programu Nečlenov 5.9.2024 150 €
Registračný poplatok manželky, študenta len 10.9. druhý deň konferencie - stravovanie, program Členov 5.9.2024 50 €
Registračný poplatok manželky, študenta len 10.9. druhý deň konferencie - stravovanie, program Nečlenov 5.9.2024 70 €
Registračný poplatok manželky, študenta na celú konferenciu 9.-11.9. - stravovanie, program Členov 5.9.2024 90 €
Registračný poplatok manželky, študenta na celú konferenciu 9.-11.9. - stravovanie, program Nečlenov 5.9.2024 110 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Členov 5.7.2024 190 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Nečlenov 5.7.2024 230 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Členov 5.8.2024 210 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Nečlenov 5.8.2024 250 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Členov 5.9.2024 230 €
Registračný poplatok na celú 9.-11.9 konferenciu (vrátane rautov, programu) Nečlenov 5.9.2024 270 €

Účasť na podujatiach

Položka Platí pre Platí do Cena
Spoločenský večer s kultúrnym programom a rautom 10.9.2024 Všetkých 20.8.2024 10 €
Technická návšteva laboratórií Strojníckej fakulty 10.9.2024 Všetkých 20.8.2024 10 €
Technická návšteva NBS 14.1.2021 Všetkých 20.8.2024 10 €

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa cena buď zvýši o 30 € alebo sa účastník vyradí.

Položka Platí pre Platí do Cena
Nie je možná. Všetkých 20.8.2024 0 €

Firemné prezentácie

Položka Platí pre Platí do Cena
Firemná prezentácia do 3 minút Členov 20.8.2024 250 €
Firemná prezentácia do 3 minút Nečlenov 20.8.2024 350 €
Inzercia v tlačenom zborníku 180x277 mm v pdf dodaná do 5.7. Členov 5.7.2024 100 €
Inzercia v tlačenom zborníku 180x277 mm v pdf dodaná do 5.7. Nečlenov 5.7.2024 130 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia 180x277mm do 5.7., distribúcia prospektov), vlastný banner Členov 5.9.2024 390 €
Konferenčný balík (stolík + 2m2, inzercia 180x277mm do 5.7., distribúcia prospektov), vlastný banner Nečlenov 5.9.2024 450 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Členov 20.8.2024 100 €
Prospekty na spoločnom stole s inými firmami Nečlenov 20.8.2024 130 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Členov 20.8.2024 290 €
Stolík výstavný alebo 2 m štvorcové Nečlenov 20.8.2024 340 €
Vlastný banner Členov 20.8.2024 100 €
Vlastný banner Nečlenov 20.8.2024 130 €

Platba v hotovosti nie je možná. Po termíne splatnosti sa buď zruší účasť, alebo celá registrácia alebo sa cena zvýši o 30 €.

Položka Platí pre Platí do Cena
Nie je možná. Všetkých 20.8.2024 0 €