Vyberte druh oznamovania

Oznamovanie údajov o pohybe F plynov

Na získanie certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi. Chladivá, hasivá, SF6, ...

Registrovať sa podaním žiadosti o certifikát o odbornej spôsobilosti FO a PO

Prihlásiť sa a podať hlásenie

Dovoz, vývoz alebo výroba výrobkov s F plynmi (vrátane TČ)

Oznamovanie údajov o výrobe, dovoze, alebo vývoze výrobkov s F plynmi (chladivá, hasivá, SF6, štruktúra tepelných čerpadiel, ...).

  1. Výroba, dovoz, alebo vývoz výrobkov podľa Nariadenia 517/2014/EÚ a požiadaviek MŽP SR s výstupom pre ministerstvo
  2. Štatistika tepelných čerpadiel podľa Smernice 2009/28/EÚ, požiadaviek ŠÚ a MH SR

Prihlásiť sa a podať hlásenie

Oznamovanie inštalovaných tepelných čerpadiel

Hlásenie inštalácii tepelných čerpadiel na získanie certifikátu EÚ na inštaláciu TČ.

Prihlásiť sa a podať hlásenie