F plyny

F plyny ako chladivá 4 - Úniky

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie zisťovania únikov na stacionárnom, prepravnom chladení a klimatizácii

F plyny ako chladivá 7 - Výpočet náplne

21.10.2009, Peter Tomlein

 Návod na výpočet náplne chladiva

F plyny ako chladivá 6 - Vysvetlenia EK

21.10.2009, Peter Tomlein

 Intrepretácia Európskej Komisie
vybraných otázok vyplyvajúcich z Nariadenia (EC) 846/2006 o určitých fluórovaných plynoch

F plyny ako chladivá 5 - Výstup z R22

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie o výstupe z HCFCs chladív, predovšetkým z chladiva R22

F plyny ako chladivá 3 - Certifikácia

21.10.2009, Peter Tomlein

 Základné informácie o minimálnych požiadavkách na certifikáciu fyzických a právnických osôb

F plyny ako chladivá 2 - Chladivá

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie o chladivách

F plyny ako chladivá 1 - Všeobecne

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie pre prevádzkovateľov a odborne spôsobilé osoby o požiadavkách Nariadení ES zákona, vyhlášky NR SR o F plynoch pre chladiacu, klimatizačnú techniku,  tepelné čerpadlá a iné aplikácie