Chladenie

Sklenené paláce a ejektorové chladenie

17.8.2022, PT, SZ CHKT

Sklenené paláce s nízkou akumulačnou schopnosťou tepla vyžadujú často až megawatové výkony pre chladenie. Architekti sa predháňajú v presvetľovaní budov, aj keď trend zelených budov so zelenými strechami, fasádami sa už tiež presadzuje.

Pri ejektorom chladení vzhľadom na potrebnú plochu solárnych kolektorov sa pohybujeme zatiaľ v podstatne nižších výkonoch ako v kompresorovom chladení. Na STU v Bratislave zatiaľ prototyp dimenzujú na výkon 10 kW, pri teplote...

Stretnutie architektov na Pontoone

17.8.2022, PT, SZ CHKT

Architekti sú na začiatku výstavby

Architekti na svojom vrcholnom podujatí 3. mája v exkluzívnom prostredí Pontoónu na Dunaji v Bratislave si vypočuli zaujímavých rečníkov zo svetových architektonických štúdií. Predstavili úžasné stavebné diela s uvedením problémov od vzniku zákazky, predstavy o vizualizácii, zakomponovaní do prostredia, samotnej výstavby a užívania diela.

Pri výstavbe hľadíme 120 rokov dopredu

Pokiaľ pri nákupe potravín plánujeme týždeň...

Ambiciózne energetické plány miest

17.8.2022, PT, SZ CHKT

Mestá sa učia realizovať prechod na obnoviteľné energie

Točia sa hlavne okolo otázky, ako nahradiť fosílne palivá z existujúceho fondu budov. Diskutuje sa, čo sa darí a čo nie v národných energetických a klimatických plánoch. Ide o kombináciu viacerých riešení, v ktorých tepelné čerpadlá hrajú dôležitú úlohu. Napríklad vo Viedni chcú vymeniť 400 tis plynových kotlov za tepelné čerpadlá, respektíve pripojiť byty na CZT.

Súčasné riešenia pri...

SV IIR SA PREZENTOVALO V TRONDHEIME - časť 1.

30.6.2022, PT, SZ CHKT

Abstrakt 

Slovenská republika sa stala členom IIR na základe uznesenia vlády SR č. 958 z 15. decembra 2009. IIR  - International Institute for Refrigeration, je jediná medzinárodná organizácia zahrňujúca všetky odvetia chladenia v chladiacej reťazi, v klimatizácii, kryogenike, tepelných čerpadlách a rekuperácii tepla. Zabezpečuje rozširovanie informácií, prispieva ku intenzifikácii vedeckého výskumu, technických inovácií pre udržateľný vývoj chladenia v...

Svetový deň chladenia

26.6.2022, PT, SZ CHKT

Chladenie má pre celý svet veľmi dôležitú úlohu či už z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa ekonomík. Chladenie sa vyžaduje v rôznych oblastiach nášho života. Od chladiaceho reťazca až po dodávky potravinárskych výrobkov zo zdrojov na mori a na pevnine, priemyselných procesov a maloobchodu až po klimatizácie v domácnostiach, budovách v mestách a nemocniciach. Preto Svetový deň chladenia má zvýšiť povedomie o dôležitosti chladenia. 

Chladiaci sektor prináša...

Ako sa zbaviť tepla v mestách?

31.5.2022, PT, SZ CHKT

Mestá sa prehrievajú. Aký je vplyv klimatizácie?

Systémy klimatizácií využívajúce chladiace okruhy odvádzajú teplo z budov, ktoré chladia, do vonkajšieho prostredia, ktoré ohrievajú. Aj keď toto teplo je výrazne menšie ako teplo z prehriatia ciest, obálky budov, ... pri snímaní termokamerou, zvýšenie teploty nad mestom ovplyvniť môže. 

 

Kolobeh vzduchu s tepelným čerpadlo vzduch/vzduch

Teplo odvádzané z vnútorných priestorov do vonkajšieho vzduchu sa opäť...

Znižovanie tepelných ziskov v priemysle

31.5.2022, PT, SZ CHKT

Podľa prezentácie Ing. Diany Selnekovičovej-Stročkovej na valnom zhromaždení Zväzu

Dianina diplomová práca bola vyhodnotená ako najlepšia v našom odbore 25.3. na v.z. Zväzu. Podobne ako pri pred navrhovaním, dimenzovaním tepelných čerpadiel sa zaoberáme tepelnou ochranou budovy, aby sme tepelné čerpadlo nepredimenzovali, tak to platí aj pre navrhovaním dimenzovaním chladiaceho výkonu. 

 

Minulosť a znižovanie tepelných ziskov

Potrebný chladiaci výkon predovšetkým...

Centralizované versus decentralizované systémy

31.5.2022,

Rozhodnutie je vecou kompromisu

Efektívnosť versus komplexnosť

Decentralizovane s propánom

Sólo jednotky v decentralizovanom systéme

V decentralizovanom systéme kondenzátory sólo jednotiek s chladivom propán sú chladené vodou, ktorá po vychladení kondenzátorov  je tepelný čerpadlom opäť vychladená a na druhej strane je zohrievaná voda pre potreby vykurovanie, sanitácie, .. a ak nie je teplá voda potrebná (v lete), tak sa kondenzačné teplo ovetrá do okolia. Tepelné...

Vizualizácia zrieďovania úniku

31.5.2022, PT, SZ CHKT

Integrálny prietok vzduchu zrieďuje koncentráciu unikajúceho chladiva