Školenie Leaklog v sídle SZ CHKT, Vicenzy 2209/8A v Šamoríne (bezplatne pre členov SZ CHKT)

2023 2022 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2017 2016 2015 2015 2014 2014 2014 2013 2012

Elektronická evidencia v programe Leaklog

predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog
oznamovanie údajov, obnovovanie certifikátov, kontrola detektorov,
vývev a tlakomerov