Učebnice

Chladivá s nízkym GWP

6.3.2016, SZ CHKT

Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel v rámci EÚ.CERT.HP

24.9.2015, SZ CHKT

Táto učebnica je rozdelená do kapitol. Každá kapitola začína vlastným obsahom a tabuľkou, v ktorej sú uvedené odborné spôsobilosti podľa významu pre uchádzača o certifikáciu ako povinné, dôležité, alebo doplňujúce. Uchádzačom sa odporúča preštudovať celú učebnicu, aby porozumeli nielen technické, projekčné detaily, ale tiež ekonomické, energetické a ekologické nadväznosti na predaj a inštaláciu tepelných čerpadiel.  

  1. Obsah
  2. Marketing – nepoznané,...