Spolupráca s AREA

AREA zasadala v Prahe

1.5.2009, Peter Tomlein

Valné zhromaždenie AREA

1.10.2008, Peter Tomlein

AREA s novým vedením

1.10.2008, Peter Tomlein

AREA na rázcestí

1.5.2008, Peter Tomlein

AREA zasadala v Budapešti

1.10.2007, Peter Tomlein

AREA zasadala

1.10.2005, Peter Tomlein

AREA zasadala

1.5.2005, Peter Tomlein

AREA zasadala

1.11.2004, Peter Tomlein

Hostia z AREA

1.4.2004, Peter Tomlein