Vzdelávanie

ABC otázky pre šikovného chladiara

21.7.2020, PT, SZ CHKT

ABC otázky pre šikovného chlaiara

Test abc

 

  1. Mesačná a hodinová metóda vypočítajú potrebu tepla a následne spotrebu energie tepelnými čerpadlami na vykurovanie pre budovu nasledovne:

 

  1. Potreba tepla na vykurovanie vypočítaná mesačnou metódou je nižšia ako potreba tepla vypočítaná hodinovou metódou, pretože nezohľadňuje nižšie nočné teploty a  vypočítaná spotreba energie na vykurovanie je tiež nižšia pretože na jej výpočet používa SPF (faktor...

Vibračná diagnostika nestačí – izolačný odpor a odpor vinutí

21.7.2020, PT, SZ CHKT

Vibračná diagnostika nestačí – izolačný odpor a odpor vinutí

Medzizávitová izolácia je najslabšou izoláciou v elektromotore

 

Napätie a prieraz izolácie

Pri každom nábehu elektromotora môže byť motor vystavený napäťovým špičkám. Pre motor s napätím 415 V sa môže jednať o napäťové rázy až 2000V. Tieto napäťové rázy generujú potenciálový rozdiel nad 325 V postačujúci na zapálenie oblúka medzi závitmi a ak je lokálne znížený izolačný stav ...

Leaklog má 12 rokov

21.7.2020, PT, SZ CHKT

Leaklog má 12 rokov

Od počítačov po mobily a tablety

 

Je tomu 12 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie i prevádzkovateľov a podobne.

 

 

Viac...

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

21.7.2020, PT, SZ CHKT

SZ CHKT

Je poverené MŽP na školenia: ODP chladivá od roku 1998, F plyny od roku 2009 a alternatívne chladivá od roku 2016. Slovensko patrí medzi Španielsko a Nemecko, ktoré zabezpečujú školenia podľa Nariadenia 2015/2067/EÚ. Ostatné krajiny buď nezohľadnili alternatívne chladivá v náplni školení pri prechode na Nar. 2015/2067, alebo z dôvodu náročnosti ho zatiaľ nezabezpečujú.

Prílišná snaha zdôrazňovať bezpečnosť práce a vyvolávanie potreby ďalšej...