Chillventa

2018 2016 2014 2012

Ako sa registrovať na Chillventu?

Žiadne papiere – všetko je na internete www.szchkt.org kliknite na udalosti, Chillventa, dátum, registrujte sa

  1. Krok – vyplnenie údajov a vytvoriť a zaslať žiadosť
  2. Krok - dostanete email !!!
    • Tento e-mail obsahuje dva odkazy: prvý na úpravu registrácie a druhý na potvrdenie registrácie.
    • Môžete si upraviť objednané služby a upraviť tak cenu registračného poplatku.
    • Ak ste ešte nedoplnili dátum úhrady registračného poplatku, teraz máte ešte možnosť. 
    • Ak už nechcete údaje v registrácii meniť, kliknite na druhý odkaz v prijatom e-maily.

Tým ukončíte a potvrdíte Vašu registráciu. Po tomto kroku ju už nemôžete meniť!