Pocestujeme luxusným autobusom s DVD videom s nasledovným plánom cesty:

16.10.            23.00 hod. Odchod s pred budovy v Šamoríne, Bittera servis, Bratislavská 81/37.

16.10.            23.30 hod    Odchod z autobusového nádražia MN v Bratislave.

17.10             08.30 hod    Príchod do Nürnbergu

                        09.00 hod    Návšteva výstavy Chillventa

                        19.00 hod    Ubytovanie v hoteli zur Post Velburg

                        19.30 hod    Spoločná večera

17.10.            09.00 hod    Výstava Chillventa v Nürnbergu

                        13.30 hod    Odchod do Bratislavy

18.10.            22.00 hod    Príchod do Bratislavy a Šamorína