Chladivá

Komparatívna štúdia nových ekologických chladív

21.6.2017, Uribe-echebarria, Martinez De Ilarduya, Iturriotz, Lonbide Intxausti, Frinsa S.L.

Chladivá s nízkym GWP

6.3.2016, SZ CHKT

Prírodné chladivá 1 - CO2

19.2.2011, SZ CHKT Rovinka

Nariadenie (ES) 1005/2009

7.11.2009,

Nariadenie (ES) č 1005-2009 o látkach ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

Učebné texty - Právne predpisy

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Ekologické vplyvy

6.11.2009, Peter Tomlein
 Naspäť: Úvod Ďalej: Právne predpisy

Učebné texty - Úvod

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty riešia z teoretického aj praktického hľadiska ekologické a technické požiadavky na používanie, zber a náhrady ekologicky škodlivých chladív v Slovenskej republike. Tieto ekologické a technické požiadavky vyplývajú z požiadaviek Montrealského protokolu a následných dodatkov, z ktorých je zrejmá nutnosť riešenia ekologicky vhodného používania škodlivých chladív v oblasti výroby aj servisu chladiacich a klimatizačných zariadení.

Ďalej: