Vykurovanie

Projekt Interreg Central Europe Geoplasma-CE bol ukončený

18.3.2020, PT, SZCHKT

Projekt Interreg Central Europe Geoplasma-CE

Bol ukončený

zdroj: www.interreg-central.eu

Ministerstvo životného prostredia má relevantné podklady

Projekt spojil partnerov zo 6 krajín – SR, ČR, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a Slovinsko – v snahe o zlepšenie hospodárenia s plytkou geotermálnou energiou. Projekt sa zaoberá hodnotením geologického prostredia pre účely využívania plytkej geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie v strednej Európe. Cieľom projektu bolo...

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK

18.3.2020, PT, SZCHKT

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

 

 Metodika výpočtu tepelnej bilancie potreby tepla pre budovy môže byť rôzna. Podľa vyhlášky č. 324/2016 Z.z. sa používa tzv. mesačná metóda, ktorá je založená na konštantnom teplotnom rozdiele medzi priemernou vonkajšou teplotou v danom mesiaci a vnútornou teplotou v budove. Mesačná metóda nedokáže vypočítať zobraziť rôznu potrebu tepla na vykurovanie a teplú vodu v priebehu dňa,...

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

7.2.2020, PT, SZCHKT

Aktualizačné školenia n tepelné čerpadlá

17.1., 6. a 7.2. 2020 v Šamoríne

            Stretnutia odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel prinášajú zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie sú organizované v príjemnom prostredí v sídle Zväzu v Šamoríne, ulica Vicenzy, 2209/8A.

 

Aktualizačné školenie na TČ sa skladá

Z troch hlavných častí:

  • Zmeny v európskej legislatíve najmä EPBD, EED, RES, WEEE a transponovanej...

Budovy NZEB a tepelné čerpadlá v stavebnicových domoch Concordia univerzita Montreal

27.9.2019, PT, SZ CHKT

Budovy NZEB a tepelné čerpadlá v stavebnicových domoch

Concordia univerzita Montreal

Univerzita nielen vyučuje, ale je zapojená tiež do výskumných projektov, do ktorých pozýva vedcov z celého sveta. V stratégii výskumu sa tiež zameriavajú na budovy:

s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB)

alebo budovy, ktoré poháňajú samé seba, respektíve vyrobia viac energie ako spotrebujú. Majú strategické partnerstvá v EÚ, USA i doma v Kanade.

 

Budovy poháňajú FV...

Balíček čistej energie podporuje tepelné čerpadlá

19.9.2019, PT, SZ CHKT

Balíček čistej energie podporuje tepelné čerpadlá

Platí to aj naopak, že tepelné čerpadlá podporujú realizáciu balíčka čistej energie. Podľa našich hodnotení, študentských diplomových prác, dostupnej literatúry platí, že tepelné čerpadlá majú byť východziou technológiou pri návrhu budov vyžadujúcich si vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Ak tak projektant neurobí, spôsobí, že budova bude z pohľadu EEE hodnotenia horšia. Je teda dôležité:

  • Návrhy TZB...

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

3.7.2019, PT, SZ CHKT

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

27.6. v Tatramat Poprad a 3.7. 2019 v Šamoríne

            Stretnutia odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel prinášajú zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie boli organizované v príjemnom prostredí podniku Tatramat Poprad a v sídle Zväzu v Šamoríne, ulica Vicenzy, 2209/8A.

 

Sídlo Zväzu v Šamoríne a jeho učebné priestory

 

Aktualizačné školenie na TČ sa...

EBBD a SRI Čo je v tejto oblasti nové?

11.6.2019, PT, SZ CHKT

EBBD a SRI

Čo je v tejto oblasti nové?

            Implementácia EPBD – energetickej hospodárnosti budov zavedením certifikátov, je pre nás dôležitá, pretože aj keď je tento systém technologicky neutrálny, v budovách, kde je potrebné vykurovať aj chladiť vychádzajú z hľadiska primárnej energie a emisií CO2 najvýhodnejšie tepelné čerpadlá.

            Dlhodobý cieľ je vyjadrený stratégiou dekarbonizácie  vykurovania a chladenia, kde komunikačným priestorom je “A Clean...

Základným problémom budov je tepelná ochrana

29.5.2019, PT, SZ CHKT

Základným problémom budov je tepelná ochrana

29.5.2019 SKSI Bratislava

Pod záštitou SPP distribúcia zorganizovala SKSI konferenciu venovanú inovatívnym technológiám a trendom v oblasti energetiky a hospodárnosti budov. Logicky teda dominovali riešenia s plynom. Tepelné čerpadlá boli uvedené ako drahé riešenia s tým, že pri súčasnom pomere ceny tepla z plynu a elektriny sú pre investorov neekonomické. Slovensko umiestnené v prvej desiatke krajín s najnižšími emisiami pri...

Vykurovanie - Tepelné čerpadlá a CZT

1.4.2019, PT, SZ CHKT

Vykurovanie

Tepelné čerpadlá a CZT

Pripravenosť budovy uspokojovať potreby jej obyvateľov

1.-5. apríla hotel Permon Podbanské

            Každý rok SSTP organizuje jednu z najväčších konferencií zameranú na vykurovanie, na ktorej odzneli veľmi zaujímavé príspevky o tepelných čerpadlách vo vzťahu k ich zapojeniu do centrálneho zásobovania tepla CZT, ktoré do roku 2025 sa má prerobiť na tzv

účinné centralizované zásobovanie teplom. Jeho definícia je známa od...

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

5.2.2019, PT, SZ CHKT

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

5.-6.2. 2019 Brusel

            Stretnutiu národných asociácií,  ktoré sa konalo v dome pre obnoviteľné energie, predsedala Valerie Lampagne za AFPAC Francúzsko. Stretnutie sa zaoberalo štandardným programom:

 

  1. Balíčkom noriem čistej energie
  2. Štatistikou tepelných čerpadiel
  3. Situáciou v presadzovaní sa tepelných čerpadiel v jednotlivých krajinách

 

Čo sledujú v jednotlivých krajinách

           ...

Semináre Piešťany, Šamorín

24.1.2019, PT, SZ CHKT

Semináre Piešťany, Šamorín

6.12.2018 a 24.1.2019

1.     Štatistika tepelných čerpadiel, klimatizácií

2.     Operačné programy a zelená domácnostiam II

 

Štruktúra oznamovania na www.szchkt.org

podľa druhov tepelných čerpadiel si vyžaduje od oznamovateľov, aby správne určovali výkon tepelných čerpadiel a správne zaraďovali tepelné čerpadlá najmä medzi priemysel a služby v súvislosti s priznaným počtom prevádzkových hodín najmä vo vzťahu ku...

Hlučnosť tepelných čerpadiel

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Hlučnosť tepelných čerpadiel

Významný parameter tepelných čerpadiel a klimatizácie

            Všeobecne platí, že to čo sa pohybuje a je hlučné sa neukazuje, nezviditeľňuje, pretože už samotný pohyb evokuje pocit hluku.  Okrem hlučnosti a vibrácií sa však musí v prípade tepelných čerpadiel riešiť odvod kondenzátu a smerovanie výstupného vzduchu z výparníka, aby potencionálny šmykľavý povrch nikoho neohrozoval.

 

 

Na druhej strane, ak hlučné...

Tepelné čerpadlá budú mať vyjadrený prínos z obnoviteľnej energie

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Popis vstupov do štatistiky

Ministerstva hospodárstva a Štatistického úradu SR

Tepelné čerpadlá budú mať vyjadrený prínos z obnoviteľnej energie

 

Ministerstvo hospodárstva na základe Smernice o obnoviteľnej energii (OE) č. 2009/28/EÚ a požiadaviek ŠÚ s cieľom preukazovať podiely OE získané prevádzkovaním tepelných čerpadiel v SR voči EÚ, nám zadalo úlohu, ktorá si vyžaduje pri oznamovaní výrobkov s chladivami podľa zákona č. 286/2009 Z.z. doplniť rozdelenie...

Podpora inštaláciám veľkých tepelných čerpadiel pri spracovaní energetických nízkouhlíkových stratégií miest a obcí

17.8.2018, PT, SZ CHKT

Spracovanie energetických a nízkouhlíkových stratégií

Je aktuálne pre mestá, obce, podniky, atď. Bez tepelných čerpadiel to pri hľadaní východísk pre dekarbonizáciu vykurovania a chladenia s až 50 % spotrebou všetkej energie nepôjde. V inteligentných mestách ich využitie prinesie ďalšie úžitky. Energetici veľkých európskych miest „skloňujú energie“ a rokujú o energetických, nízkouhlíkových stratégiách s veľkými tepelnými čerpadlami na budovách, komplexoch, autonómnych...

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/844

17.8.2018, PT, SZ CHKT

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/844

ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti 30. mája 2018.

Smernica priniesla okrem iného zmenu v článku 15 ohľadom kontroly klimatizačných systémov s výkonom vyšším ako 70 kW (predtým 12 kW) nasledovne:

1.   pravidelné kontroly prístupných častí klimatizačných systémov alebo kombinovaných klimatizačných a vetracích systémov s účinným menovitým...

Dar REHAU Auréliu

30.7.2018, PT, SZ CHKT

Dar REHAU Auréliu

 

Aurélium je zážitkové centrum vedy v Bratislave na Bojnickej ulici v areáli Matadoru. Aurélium je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa...

EHPA ocenenie WAMAK tepelný čerpadlám

30.7.2018, PT, SZ CHKT

EHPA ocenenie WAMAK tepelný čerpadlám

Zelená technológia

 

Dve tepelné čerpadlá Wamak AWK 47 s EVI systémom slovenské výrobcu, jedno pre vykurovanie a druhé nielen pre vykurovanie ale aj pre chladenie osadené v komplexe budov so vzdialeným monitorovaním. Komplex nielenže využíva tepelné čerpadlá, ale má vlastnú výrobu elektriny a vyrobené teplo, chlad buď využíva v komplexe budov, alebo akumuluje do studní.

 

 

Zelená technológia s výrobou elektriny...

Priemyselné tepelné čerpadlá na radnici

17.5.2018, PT, SZ CHKT

Priemyselné tepelné čerpadlá na radnici

Viedeň 17. mája 2018

Už samotné miesto konferencie, jej uvedenie konferencie hlavným energetikom mesta Viedeň s príhovorom zástupcu ministerstva svedčí o záujme, ktorá sa prikladá využitiu tepelných čerpadiel. Konferenciu o priemyselných tepelných čerpadlách na Radnici vo Viedni v sále senátorov organizovali rakúske v spolupráci so švajčiarskym a nemeckým združením pre tepelné čerpadlá a bolo vedené v nemeckom jazyku.

 

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

12.4.2018, PT, SZ CHKT

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

MH a SIEA 12. apríl 2018

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

Dekarbonizácia vykurovania

Do roku 2020 má EÚ cieľ 20 %ný podiel z OZE, pričom plánovaný podiel SR je 14%. Do roku 2030 sa očakáva v EÚ 27 % podiel z OZE a v EP sa diskutuje až 35 % podiel.

 

Ciele sú priemerné za EÚ

Stanovený podiel výroby z OZE je priemerný za EÚ s tým, že každá krajina k cieľom pristupuje podľa svojich možností. Očakáva sa...

Tepelné čerpadlá v domoch s takmer nulovou spotrebou energie

10.2.2018, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá v domoch s takmer nulovou spotrebou energie

Budú v nich tepelné čerpadlá?

 

Aj keď táto otázka pre väčšinu výrobcov nie je zatiaľ dôležitá, keďže výroba nestačí uspokojiť potreby praxe vo vyšších výkonoch, objavuje sa v diskusiách najmä odporcov tepelných čerpadiel, vykresľujúcim tepelným čerpadlám čiernu budúcnosť. Vznikajú otázky:

  1. Aké budovy (najmä s ohľadom na tepelné straty a typ vykurovacej sústavy, ohrevu TV) sú vhodné na...