Covid-19

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku súvisiace s ochorením COVID 19

6.5.2020, PT, SZCHKT

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku 

súvisiace s ochorením COVID 19  sústreďujeme na www.szchkt.org

 

Sme súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich časť, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné...

OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

15.4.2020, PT, SZCHKT

OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

Európska asociácia REHVA spracovala dočasné opatrenia, ktoré majú pomôcť pri spomalení šírenia koronavírusu COVID-19. Spoločnosť Climaport priniesla preložený manuál pre prevádzkovateľov budov, pomáhajúci k zabráneniu prenosu vírusu SARS-CoV-2. 

 

Kontrolujte trasy vzduchu - vetrajte

Manuál podľa REHVA pre služby (teplo, vetranie, klimatizácia) v stavebníctve 

Usmerňujúci  dokument k bráneniu šírenia sa vírusu...

Usmernenia pre chladiarov pred ochorením Covid 19

15.4.2020, PT, SZCHKT

 

Usmernenia pre chladiarov pred  ochorením Covid 19

Informácie tu sú nezáväzné, sú vo vývoji

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

 

"Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba...

Opatrenia Zväzu v súvislosti s Covid-19

24.3.2020, SZCHKT

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vlády SR zareagoval Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku nasledovnými krokmi:

  1. Formu hlasovania Valného zhromaždenia sme operatívne zmenili na elektronickú. Registrácia členov SZ CHKT je možná do 26. 3. 2020 na tomto linku: https://szchkt.org/a/conf/event_dates/53/show. Zahlasovať môžete tu: https://forms.gle/yjpwB3HyNhbioteJA
  2. Presúvame plánované školenia, skúšky a kurzy na neskoršie termíny. Plánované nové termíny...

Usmernenia Covid-19

21.3.2020, SZ CHKT

Informácie tu sú nezáväzné

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným stavom, ktoré by...