Chladivá

Registrujte sa na webinár o trendoch s chladivami podľa Nariadenia 2024/573/EÚ

6.5.2024
Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

11.4.2024
Chladivá

Chladivo R161 (fluoretán C2FH5 s GWP =12)

4.4.2024
Chladivá

Revízia nariadenia o F-plynoch bude pravdepodobne platná od apríla 2024

12.12.2023
Chladivá

Fluórované plyny a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

5.10.2023
Chladivá

R-474A AKO NOVÁ PRACOVNÁ KVAPALINA PRE BEV

4.8.2023
Chladivá

PRECHOD NA CHLADIVÁ A2L A A3, KONDENZAČNÉ JEDNOTKY A KOMPONENTY CHLADIACEHO OKRUHU PRE CO2

7.6.2023
Chladivá

Monitoring cien chladív na pozadí vplyvov Nariadenia (EU) č. 517/2014

6.6.2023
Chladivá

Používanie horľavých rozpúšťadiel

18.4.2023
Chladivá

Havárie s propánom treba zaznamenávať

18.4.2023
Chladivá

INOVÁCIA KOMPRESORA NA CHLADIVO R718

18.4.2023
Chladivá

AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down

31.1.2023
Chladivá

Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel

15.1.2023
Chladivá

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 4.

21.12.2022
Chladivá

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 3.

21.12.2022
Chladivá

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 2.

21.12.2022
Chladivá

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 1.

21.12.2022
Chladivá

Vypúšťanie propánu do prostredia

27.9.2022
Chladivá

Havárie s propánom treba zaznamenávať

27.9.2022
Chladivá

Všeobecný prehľad bezpečnostných IEC noriem

31.5.2022
Chladivá

Prijatie dlho očakávanej normy na horľavé chladivá

29.4.2022
Chladivá

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1.8.2021
Chladenie Chladivá

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1.8.2021
Chladenie Chladivá

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1.8.2021
Chladenie Chladivá

ANALÝZA RIZÍK S HORĽAVÝMI CHLADIVAMI

1.8.2021
Chladivá F plyny

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

1.6.2021
Chladenie Chladivá

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch

1.6.2021
Chladenie Chladivá

Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2

1.6.2021
Chladenie Chladivá

Trh s chladivami sa mení v prospech prírodných chladív

1.6.2021
Chladivá

Retrofit okruhu s nepriamym chladením z R134a na amoniak

1.6.2021
Chladivá

Obehové hospodárstvo s chladivami

1.6.2021
Chladivá

Chladivá nie sú spotrebný tovar!

1.6.2021
Chladivá

Kalkulačka dovolenej náplne chladiva

12.5.2021
Chladenie Chladivá

17. servisná konferencia - Zborník abstraktov

1.5.2021
Chladivá

Zbytočný poplach s PFAS? Alebo veľa kriku pre nič?

1.4.2021
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche v 4.Q 2020

31.3.2021
Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

1.3.2021
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 3.Q. 2020 – zverejnený v januári

31.1.2021
Chladenie Chladivá

V Španielsku v novembri zachytili 19 ton ilegálneho chladiva

1.1.2021
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 1.Q. 2020 – zverejnený v júni

16.7.2020
Chladenie Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za III.Q. 2019

18.3.2020
Chladivá

Požiadali sme žiadosť o Usmernenie MŽP

18.3.2020
Chladivá

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

18.3.2020
Chladenie Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

18.3.2020
Chladenie Chladivá

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27.9.2019
Chladenie Chladivá

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

27.9.2019
Chladenie Chladivá

Zastavte inštalácie s chladivami R404A/R507A

12.8.2019
Chladivá

Chráňte svoje podnikanie - kupujte overené chladivá

12.8.2019
Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24.5.2019
Chladenie Chladivá

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

1.5.2019
Chladenie Chladivá

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

27.3.2019
Chladenie Chladivá

Oceníme zhodnotenie chladiva

27.3.2019
Chladenie Chladivá

Ilegálny dovoz chladív

23.1.2019
Chladenie Chladivá Vzdelávanie

Neplňte R32 do systémov navrhnutých na chladivo R410A!

30.5.2018
Chladivá

Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

7.2.2013
Chladivá Leaklog

Prírodné chladivá - CO2 v TČ

3.1.2012
Chladivá

Prírodné chladivá 1 - CO2

19.2.2011
Chladivá Chladivá

Nariadenie (ES) 1005/2009

7.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Otázky a odpovede

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Náhrady chladív

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Technológia práce s chladivami

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Oleje pre chladiace zariadenia

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Odber - recyklácia - regenerácia

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Systém zberu chladív

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Druhy a vlastnosti chladív

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Právne predpisy

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Ekologické vplyvy

6.11.2009
Chladivá Chladivá

Učebné texty - Úvod

6.11.2009
Chladivá Chladivá

150 výročie amoniaku

1.6.2009
Chladivá

13. medzinárodná konferencia v Miláne

1.6.2009
Chladivá Konferencie a kongresy

Výkonný výbor IIR

1.6.2008
Chladivá IIR Konferencie a kongresy

100 rokov uplynulo, prvý kongres o chladení bol v roku 1908

1.6.2008
Chladivá IIR Konferencie a kongresy

Recyklácia zmesí chladív

1.10.2007
Chladivá Recyklácia

Recyklácia chladív na Slovensku

1.10.2007
Chladivá Recyklácia

Stratégia výstupu z chladiva R22

1.8.2007
Chladivá

Chladíme kondenzátor s CO2 s teplotou pod a nad 20 °C

1.8.2007
Chladivá

Ako je to s chladivom CO2?

1.8.2007
Chladivá