Všetky články

Princípy elektrického merania teploty

7.5.2020, PT, SZCHKT

Princípy elektrického merania teploty

https://automatizace.hw.cz/prehled-principu-el-mereni-teploty-1-dil

Snaha o kalibráciu odporových dotykových teplotných snímačov, ktorú sme uviedli v časopise Správy 3/2020 si vyžaduje hlbšie porozumenie meraní teplôt na chladiacom okruhu. Treba zdôrazniť, že sa zaoberáme len meraniami teplôt na chladiacom okruhu a nie meraniami teplôt chladeného tovaru.

Zisťovanie teploty je stále jednou z najčastejších foriem elektrického...

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY pokračovanie článku

6.5.2020, PT, SZCHKT

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY - pokračovanie

 

Ohýbačka na rúrky o priemere 6 mm

Časti ohýbačky

Ohýbačka má niekoľko častí, z ktorých pre ohýbanie v požadovaných rozmeroch je rozhodujúci posuvník s rysmi pre ohyby v rôznych uhloch a s počiatočným bodom buď zprava alebo zľava. Posuvník má odspodu odvaľujúce sa kolečká zatláčajúce rúrku do formovacieho kolieska. Posuvník sa odvaľuje po rúrke pri jej ohýbaní

 

  1. Postup ohýbania –...

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY

6.5.2020, PT, SZCHKT

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY

Posledná súťaž bola 5. apríla v roku 2006 v ExpoClube na Inchebe

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., tajomník SZ CHKT

 

Súťaž sme začali v roku 1997 a od roku 2002 sme prizývali české školy SOU Kostelec nad Orlicí a SOU Jílové v Brne. 

Často pri našich súťažiach prebiehala diskusia čo je dôležitejšie – zručnosť,či teoretické vedomosti. 

Počtom možných bodov sme mali znalosti a zručnosti postavené na rovnakú...

Vplyv vlhkosti vzduchu na energetickú efektívnosť chladiaceho okruhu

6.5.2020, PT, SZCHKT

Vplyv vlhkosti vzduchu

na energetickú efektívnosť chladiaceho okruhu

Najčastejšie sa touto otázkou zaoberáme, pri hodnotení energetickej efektívnosti chladiaceho okruhu s výparnými teplotami okolo nuly a pod nulou a to pri nadnulových vonkajších teplotách vlhkého vzduchu. 

Tejto situácii je vystavený napríklad vzduchový výparník tepelného čerpadla. Do určitej výparnej teploty vlhkosť kondenzuje a pri poklese do mínusových teplôt začne vlhkosť...

Porada členských asociácií EHPA

6.5.2020, PT, SZCHKT

Porada členských asociácií EHPA

            Aj porady európskych asociácií prebiehajú videohovormi systémom Gotomeeting. Posledná sa zamerala na štatistiku tepelných čerpadiel, účasť tepelných čerpadiel v NEKP a v dekarbonizačných plánoch. Diskutovalo sa o rôznych podporách tepelných čerpadiel, a školeniach inštalatérov.

 

Byť či nebyť súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich...

Môžu byť tepelné čerpadlá v noci príliš hlučné?

6.5.2020, PT, SZCHKT

Môžu byť tepelné čerpadlá v noci príliš hlučné?

                                                    

Hlučnosťou sa zaoberal článok Správy 8/2018 https://szchkt.org/a/docs/news, v ktorom bol popísaný akustický výkon meraný v laboratóriu, nezávislý od okolitých podmienok a meranie hlučnosti – akustického tlaku ako miery hlučnosti ovplyvnenej vzdialenosťou a okolitými podmienkami meranej zvukokomerom na určitom mieste. 

 

Akustický výkon versus akustický...

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku súvisiace s ochorením COVID 19

6.5.2020, PT, SZCHKT

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku 

súvisiace s ochorením COVID 19  sústreďujeme na www.szchkt.org

 

Sme súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich časť, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné...

Správy 4/2020

27.4.2020, SZ CHKT

Zaujímavé aplikácie predstavené na videokonferencii

24.4.2020, PT, SZCHKT

Zaujímavé aplikácie predstavené na videokonferencii

Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku predstavil Ing. Alexej Hyža - innogy Solutions s.r.o. Ide o systém nepriameho chladenia ľadu bez čpavku s chladivom R410A. LED iSmart osvetlenie - zabezpečuje úsporné a rovnomerné osvetlenie celej ľadovej plochy s DALI reguláciou. Plne automatizovaný systém riadenia, chladenia, odvlhčovania, vykurovania nastaviteľný podľa noriem a požiadaviek zákazníka je riadený na...

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

24.4.2020, PT, SZCHKT

Aktualizačné školenia n tepelné čerpadlá

Videokonferenciou 4. a 24. apríla 

            Videokonferencie odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel prinášajú zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie sú organizované cez videohovory a sú zároveň predpokladom ku obnoveniu platnosti osvedčenia na ďalších päť rokov.

 

Veľké i malé tepelné čerpadlá

Jednou z podmienok predĺženia platnosti osvedčenia je aktivita na trhu...

Leaklog má 12 rokov

17.4.2020, PT, SZCHKT

Leaklog má 12 rokov

Od počítačov po mobily a tablety

Školenie prebehlo videoschôdzkou 17.apríla

Je tomu 12 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie...

IIR conferencia Compressors and Refrigerants

15.4.2020, PT, SZCHKT

IIR conferencia Compressors and Refrigerants

Je naším najvýznamnejším podujatím, ktoré urobilo naše logo známym na celom svete. Je to už v poradí 10. konferencia, ktorú sme začali organizovať v roku 1995 a v roku 2004 sponzorstvo nad konferenciou prevzal IIR – Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži. Na svete sa organizujú celkom 4 medzinárodné konferencie zamerané na kompresory a to v USA, UK a v Číne. V tejto silnej konkurencii sa nám darí. V tomto roku máme registrovaných takmer 70 abstraktov.

 

Plánujte si svoju účasť

Bohatý spoločenský kultúrny program

Okrem anglicky hovoriacej časti konferencie, budeme organizovať aj slovenskú časť zameranú na bezpečnosť v prenáškových aulách STU. 

  • Prvý deň sa účastníci po plenárnej i odbornej časti stretnú na raute vo vestibule STU s laser show a s moderným tancom. Odovzdané budú medaile Aurela Stodolu.
  • Druhý deň bude možnosť prehliadky laboratórií strojníckej fakulty STU a chladiaceho systému na Národnej banke Slovenska ukončenú s výhľadom na celú Bratislavu. Vo večerných hodinách sa stretneme v galériách Primaciálneho paláca pri pohári vína. V zrkadlovej sieni nám budú hrať známe melódie štyri mladé ženy na elektronických husliach s názvom Afrodity.

Potom sa poberieme do Bratislavskej reštaurácie, kde si pozrieme svetoznámu tvorbu búst sochára panovníčky Márie Terézie, pána Messerschmidta. Nasledovať bude skvelá večera s pestrou ponukou vrátane typicky slovenských jedál ukončená toastom.

Tešíme sa na Vašu účasť. Určite by ste chýbať nemali.