Recyklácia

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1.4.2009, Peter Tomlein

Recyklácia zmesí chladív

1.10.2007, Peter Tomlein

Recyklácia chladív na Slovensku

1.10.2007, Peter Tomlein