Webinár o trendoch s chladivami podľa Nariadenia 2024/573/EÚ

2024

Nariadenie 517/2014/EÚ bolo po siedmych rokoch revidované. Hlavná správa z nového Nariadenia o F plynoch je, že prírodné chladivá sú do Nariadenia o F plynoch zahrnuté. Právnici EÚ našli spôsob ako spojiť osvedčovanie znalostí a zručností odborníkov na F plyny s prírodnými chladivami tak, aby akékoľvek chladivá a tiež split výrobky s chladivami mohli inštalovať len certifikované firmy. Vyriešili sa obavy, že s prírodnými chladivami budú môcť pracovať osoby FO a PO bez certifikácie.

Zákazy uvádzania výrobkov na trh sú rozdelené podľa druhov výrobkov s chladivami výšky GWP. Pomaly si zvykáme na stále opakované limitné hodnoty 2500, 750, 150 a 0. K tomu si musíme doplniť škálu výrobkov podľa obrázku (bližšie Správy 8/2023.

Aj v oblasti servisu prichádza k ďalšiemu obmedzovaniu používania chladív. Od roku 2025 bude zakázaný servis všetkých chladiacich zariadení s originálnymi chladivami, ktoré používajú F-plyny s vysokým potenciálom globálneho otepľovania nad 2500 s výnimkou pre regenerované alebo recyklované chladivá do roku 2030 a teploty pod -50oC.

Tým končí obdobie predaja chladiva R404A pre zariadenia s náplňou do 40 ton CO2e, ktorého predaj na Slovensku za posledné roky napriek obmedzeniam rástol. O tomto a iných zákazoch budeme diskutovať na webinári 27.5.2024 od 9:00.