Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Strojárne Žiar nad Hronom s.r.o.

IČO: 31592830
Ulica: Moyzesova 378
Mesto: Lutila
PSČ: 96622

Webová stránka: