Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Zoltán Šmíd SMIDISERVICE

IČO: 45692149
Ulica: Škovránková ulica 911/41
Mesto: Svodín
PSČ: 943 54

Webová stránka: