Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ADMAX TECH, s.r.o.

IČO: 46976086
Ulica: Pri bitúnku 11/1887
Mesto: Košice
PSČ: 040 01

Webová stránka: www.admax.sk