Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: AQUASPARK, s.r.o.

IČO: 52672964
Ulica: Trstín 703, AQUASPARK, s.r.o.
Mesto: Trstín
PSČ: 91905

Webová stránka: