Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: REZERN&Klima

IČO: 610428707
Ulica: 197
Mesto: Veľká nad Ipľom
PSČ: 985 32