Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ZSVTS

IČO:
Ulica: Koceľová 15
Mesto: Bratislava
PSČ: 815 94

Webová stránka: