Vertiv Slovakia, a.s.

Názov firmy: Vertiv Slovakia, a.s.
IČO firmy: 31411606

Ulica: Piešťanská 1202/44
Mesto: Nové Mesto nad Váhom
PSČ: 915 28

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Vertiv Slovakia, a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I, MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 31.1.2024 1.2.2024
2022 30.1.2023 31.1.2023
2021 1.2.2022 1.2.2022
2020 29.1.2021 30.1.2021
2019 19.7.2020 31.1.2020
2018 10.8.2019 30.1.2019
2017 10.8.2019 30.1.2018
2016 10.8.2019 31.1.2017
2015 10.8.2019 29.1.2016
2014 10.8.2019 30.1.2015
2013 20.1.2014 20.1.2014
2012 18.7.2013 30.1.2013
2011 2.2.2012 2.2.2012
2010 31.1.2011 31.1.2011