Grodina s.r.o.

Názov firmy: Grodina s.r.o.
IČO firmy: 51452391

Ulica: Slnečná 965/1
Mesto: Nová Dubnica
PSČ: 018 51

Webová stránka: https://grodina.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Grodina s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 16.1.2024 17.1.2024
2022 12.1.2023 12.1.2023
2021 6.1.2022 7.1.2022
2020 3.1.2021 4.1.2021
2019 6.1.2020 7.1.2020
2018 26.3.2019 27.3.2019