Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. apríl 2022 skúška F plyny I, II Štúrovo 40 5  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2332 Zsigmond József Barna
6942 Patrick Roland Kriska
2335 Zoltán Kun
10531 Attila Márkus
3127 Károly Zsebő