Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. september 2022 školenie Tepelné čerpadlá Šamorín 5 5  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3787 Eduard Goron
2843 Roman Homola
3259 Ivan Plevík
2858 Jozef Tóth
1055 Jaroslav Vavrík