Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. apríl 2023 školenie F plyny MobKlim 9 9  Nie

Komentár

PRE FIRMU DPB Školenie na kategóriu MobKlim podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11485 Lukáš Bori
11480 Martin Forró
11483 Róbert Hrdý
11482 Zdenko Hudák
11476 Ľudovít Jáger
11486 Miloš Varga
11477 Andrej Vodanský
11484 Igor Winkler
11481 Dragan Zednikovič