Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. február 2024 skúška F plyny II Šamorín 12 12  Nie

Komentár

Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12130 Tomáš Gál
12011 Ján Golecký
10171 Adrián Hajšo
12095 Ján Horvát
12111 Patrik Javorek
12081 Martin Kovár
12036 RICHARD MITRU
12128 Kristián Piroska
12141 Peter Plávka Mgr
11845 Jakub Šedivý
12110 Tomáš Šmida
11979 Stanislav Vrecko