Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. apríl 2024 školenie F plyny I, II Štúrovo 20 20  Nie

Komentár

Pre firmu INSULMASTER - Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v MAĎARSKOM jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12380 János Ádám Bancsi
12378 Mihály Bandur
12309 Gábor Barát
10804 Krisztián Both
12399 Levente Csík
12386 Patrik Fischer
12402 Balázs János Istovics
12383 Balázs Kiss
12379 Krisztián Márton
12398 Gábor Murár
12389 Máté Mihály Ónodi
12311 Zsolt Rekettyei
12387 Gyula Albert Sáfrány
12045 Antal Sándor
12306 Zoltán Simon
12384 Lajos Szőke
12310 Tamás Zoltán Tálai
12382 Csaba Terjék
12388 István Vellai
12381 János Zagyva