Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. júl 2024 školenie F plyny I, II Štúrovo 30 1  Áno

Komentár

Pre firmu INSULMASTER - Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v MAĎARSKOM jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12455 Zoltán Tolmácsi