Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. november 2011 skúška F plyny I - Skladník Rovinka 4 4  Nie

Komentár

Školenie a skúška na kategóriu I-skladník v Rovinke podľa Nariadenia 303/2008/ES

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3486 Ignác Chlebana
3488 Ľudovít Danko
3485 In Seon Hwang
3487 Miroslava Slaninková