Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. jún 2013 skúška F plyny I Štúrovo 12 11  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I - II a MobKlim v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4035 Norbert László Batka
4036 András Csereklye
4037 Ferenc Havasi
4039 Thomas Csaba Horváth
4040 Thomas Csaba Horváth
4038 Zoltán László Horváth
4041 Csaba Marokházi
4043 Donát Oravecz
4042 Donát Oravecz
3841 Július Szeder
4044 Gyula Turzó