Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2013 skúška F plyny I Zahr. 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I - II a MobKlim v VRovinke v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4204 Krisztián Bánkuti