Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. september 2014 skúška F plyny MobKlim Bratislava 20 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4485 Dušan Lauko