Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. november 2014 skúška F plyny MobKlim 20 3  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4515 Michal Bohunský
4549 Tomáš Drahoš
4516 Emil Polák