Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. júl 2015 skúška F plyny MobKlim Bratislava 20 2  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5382 Tomáš Ivanco
5383 Marián Macko