Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. október 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 75 0  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu MobKlim podľa Nar. 307/2008/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly