Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. október 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 75 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly