Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. október 2015 skúška F plyny I, II Štúrovo 12 12  Nie

Komentár

Skúšky na kategórie I, II, dňa 17.10.2015 v Štúrove v maďarskom jazyku beh 2

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5876 Krisztián Fazekas
5870 Sándor Fazekas
5871 Gábor Hajnal
5670 Mihály Hrivnák
5842 János Kiss
5841 Róbert Kovács
5756 Ádám Orosz
5640 Norbert Ősz
5655 Károly Rab
5880 Tibor Tóth
5837 János Varga
5843 Károly Vetési