Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. november 2015 skúška F plyny I Rovinka 15 15  Nie

Komentár

Skúška podľa Nar. 303/2008/EU na kategóriu I v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5691 Alexander Agh
5694 Martin Banaš
5802 Peter Bojtoš
5919 Peter Čerňan
5693 Juraj Homola
4168 Peter Jančo Ing.
5692 Igor Jankovič
5696 Norbert Kostovič
5806 Pavol Lenner
5665 Jan Mak
5812 Tibor Olajoš
5807 Michal Osuský
4875 Marián Szabo Ing
5695 František Vanyo
4555 Oto Zinser Bc.