Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. november 2017 skúška F plyny I, II Štúrovo 7 7  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie a skúška v maďarskom jazyku v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3461 István Ferenc Bakó
6123 László Bálint
3428 Nándor Bodolai
3452 Tibor Edvi
3454 Péter Gyuris
3443 Gábor Móricz
3228 Tamás Ordódy