Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. jún 2018 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 31 31  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8138 Dušan Angermayer
8092 Ondrej Antaš Bc.
8176 Radovan Barbušin
8102 Marián Bednár
8127 Otomar Čajkovský
8117 Gabriela Farkašová
8128 Ladislav Fodor
8264 NORBERT HACSI
8105 Denis Hasaj
8112 Michal Jurčík
8106 Štefan Kiška Ing
8111 Miroslav Kopún
8130 Ján Korič
8131 Štefan Lučanský
8137 Peter Lužák
8142 Jozef Majer
8119 Peter Majerčák
8191 Ivan Malík Ing. Ivan Malík
8118 Martin Maslák
8132 Marek Moravčík
8120 Martina Ondrejčáková
8274 Ivan Polaček
8133 Peter Ráček
8115 Richard Rothmajer
8149 Jakub Semanko
8141 Martin Šlajfer
8129 František Száras
8139 Ivan Tóth
8144 Lukáš Ujjobbágy
8278 Juraj Vančo
8134 Ladislav Vargha