Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. august 2018 skúška F plyny I, II Štúrovo 14 14  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8311 János Csatári
8318 Csaba Csörgő
8315 Zsolt Gerlei
8312 Imre Kálmán
8309 Sándor Kása
8304 Odilló Lőcsei
8320 Péter Székelyfi
8319 István Táborosi
8307 Norbert Tompa
8305 Norbert Vadicskó
8306 Attila Varga
8310 Gábor Sándor Varga
8303 Viktor Varga
8308 Gábor Zombori