Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. október 2020 skúška F plyny II Šamorín 9 10  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9161 Roman Bedndárik
9490 Ivan Cigáň
9613 Ján Karman Ing.
3343 Štefan Kuchta
9633 David Lavroš
9244 Pavol Porubský Bc.
9171 Michal Rigó
3592 Miroslav Roxer
9252 Aurel Valábek Mgr.
9234 Martin Varga