Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. jún 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 36 22  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9304 Vladimír Baďo Vladimír
8126 Ján Eček
9059 Luboš Flandera Ing.
8885 Jozef Giertl
9257 Milos Hajdúk Ing.
4189 Daniel Izakovič
3207 Marek Jileček
9383 Peter Macko
9397 Peter Murín
9002 Roman Novota
7891 Richard Petro
9324 Stanislav Pira Pira
7890 Marcel Radošani
9196 Andrej Schroner
8116 Jozef Šatara
9320 Tomáš Šima
9083 Máté Tárnok
9245 Marek Tomašák
8796 Matej Urik Bc.
9144 Patrik Valovič
9314 Marek Viselka
9296 František Vodhánel Ing